AFLYSNINGER!

Vi er desværre nødt til at aflyse beboerforeningens arrangementer indtil 1. maj.

Det betyder, at FÆLLESSPISNINGEN DEN 1. APRIL er aflyst og det samme gælder BANKOSPILLENE den 2. april og den 30. april.

Bankoudvalget overvejer pt., om der skal afholdes “erstatnings-banko” i maj måned.

Private arrangementer (udlejning af beboerhuset) ændrer vi ikke på – det er op til arrangørerne at træffe beslutning herom!