Referat fra mødet 6. dec. 2016

BS06122016.pdf

Referat fra bestyrelsesmødet 6. december.

Læs referatet ved at følge linket!  BS06122016.pdf

Jul i Grænge

NU har julen indfundet sig i Grænge!! 20. november var der et velbesøgt JULEMARKET i Beboerhuset og søndagen efter blev det flotte juletræ ved branddammen tændt – her var mødt ca. 100 “grængeboere op”!!

John Brædder holdt en god juletale – og vi sluttede med glögg og æbleskiver, som bylavet stod for – og det var GRATIS – TAK for det.

Endelig var der “juleskær” over årets sidste bankospil – her blev bl.a. spillet om et juletræ, som Ib Østergård på Guldborgvej havde skænket – han skænkede for øvrigt også byens juletræ ved branddammen!

GLÆDELIG JUL TIL ALLE!!