Velkbekomme!

I aftes – den 21. marts – var vi 25 samlet til sæsonens sidste fællesspisning – gammeldags oksesteg med tilbehør fra Forsamlingsgården i Toreby – OG til dessert 3 flotte lagkager – et helt igennem vellykket måltid.

Vi fortsætter med fællesspisningerne fra september, MEN 26. maj inviterer vi til indvielse af bypark en,  aktivitets- og legepladsen og det renoverede beboerhus. Det gør vi ved en rigtig “byfest” – herom senere, men reserver allerede nu dagen.

Generalforsamling

Onsdag den 14. marts var 28 mødt op til beboerforeningens årlige generalforsamling – flot deltagelse!!

Formand Kjeld Larsen berettede om årets gang i beboerforeningen- herunder at renoveringsprojektet “Liv i den gamle skole” nu nærmer sig slutmålet. Vi mangler lige fase 4 – renovering af 1. sal.

Hans Malmskov fremlagde regnskab og budget, og begge dele blev godkendt enstemmig!

Nyvalgt til bestyrelsen blev Kurt Rasmussen, og Britt Sørensen blev valgt som ny suppleant.

Formanden sluttede generalforsamlingen med at takke alle, der har ydet en indsats i beboerforeningen i årets løb – og tak for arbejdet i bestyrelsen til Mona Holse, der havde besluttet at træde ud af bestyrelsen.

OG SÅ VAR DER BANKO!!