Bestyrelsesmøde

Se referatet fra bestyrelsesmødet 18. september her! Referat BESTYRELSESMØDET TIRSSDAG DEN 18. SEPTEMBER         2018 KLOKKEN 18.30 TIL 21.00 Mødedeltagere: Karin Rasmussen (KR), Kurt Rasmussen (KLR), Niels Sørensen (NS), Hans Malmskov (HM), Michael Heyn (MH), og Kjeld Larsen (KL).   Fraværende: Helene Nielsen (HN)
 1. Godkendelse af referatet fra14. august.
Godkendt
 1. Orientering/post.
 • Ny kontaktperson hos politiet – Anita
 • Indkøb af 2 nye flagstænger.
 1. Regnskabskontrol for perioden 14. august – 18. sept.
Regnskab taget til efterretning. Overskud fra loppemarked ca. 30.000 kr.
 1. Evaluering af loppemarkedet.
 • Opsætning af telte, opsætning af lopper. Annoncering og presse.
 • Afvikling af selve loppemarkedet (bemanding, salg m.v.)
 • Fremtiden????
Det er nødvendigt at have flere aftaler på plads i god tid Indkaldelse til møde den tirsdag den 16. oktober.
 1. Istandsættelse af salen.
Tør vi gå i gang med renovering af salen??
 • Ændring af kabelføring
 • Ændring af varmeledning.
Renovering af 1. sal har første prioritet, vi venter derfor med at igangsætte renovering af salen.
 1. Renovering af 1. sal.
 • Byggetilladelse foreligger endnu ikke, men kan vi alligevel gå i gang?
 • Tidsplan??
NS er tovholder på projektet. Igangsættes snarest. Projektet kræver ikke byggetilladelse. Vi har imidlertid flere bygninger på grunden, hvor der ikke er søgt de nødvendige byggetilladelser. KL og HM tager sig af dette.
 1. Grænge skolespor.
 • Eleverne fra Sundskolen satser på at kunne etablere sporet i uge 41 – hvem kan hjælpe??
 • Indvielse af sporet fredag den 12. oktober – hvem? – hvordan??
KL, HM, NS samt Michael Brovad tager sig af dette. Vi serverer pølser og vand til eleverne.
 1. Fællesspisninger i september og oktober.
 • September skulle være tilrettelagt – flæskesteg fra Toreby Forsamlingsgård og kage fra fryseren.
 • Oktober????
Ny fællesspisning d. 30. oktober med mad fra Forsamlingsgården
 1. Faste aktiviteter.
 • Hvad har vi af ”faste aktiviteter”
Strikkeklub Madhold Banko
 • Kan vi oprette nye???
Vi satser på at få motionsaktiviteter når 1. salen er klar.
 1. Eventuelt.
Næste møde 23. oktober.