Fællesspisning 17. maj.

Annette serverer kyllingesteg med tilbehør samt kaffe/te medgens kage den 17. maj i beboerhuset. Tilmelding til Kjeld senest 11. maj på tlf. 5168 5830. Se også opslaget på app’en “Min landsby”.

Aktiviteplan.

Under fanebladet “Aktiviteter” og videre til “Faste aktiviteter” kan du se, hvad vi har planlagt i beboerforeningen for perioden marts 2017 til marts 2018!!!

Guldborgsund-blanding.

Nu er de første blomster kommet op henne ved gadekæret. Blomsterløgene blev lagt i efteråret af kommunen – til efteråret vil man gerne lægge mange flere i rabatterne i og omkring Grænge. FLOT SER DET UD!!

Ekstraordinær generalforsamling.

HUSK – at der afholdes ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 18. april kl. 18.30 i beboerhuset! Ændringen gå ud på, at det skal fremgå af vedtægten, at “kasseren disponerer over foreningens konti og betalingskort!”.

Samme aften afholdes det konstituerende bestyrelsesmøde!