GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2023

22 medlemmer var mødt op til årets generalforsamling. Formandens beretning, regnskab for 2022, budget for 2023 og aktivitetsplanen for 23/24 blev fremlagt og godkendt – se aktivitetsplanen under fanen “Aktiviteter”. Michael Browa og Kjeld Larsen blev genvalgt for de næste 2 år, og Julie Rebecca Kisum afløste Michael Heyn i bestyrelsen. TAK til Michael for indsatsen i foreningen, og VELKOMMEN til Julie!!