bestyrelsesmøder

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET TIRSSDAG DEN 19. MAJ 2020 KLOKKEN 18.30 TIL 20.00

Mødedeltagere: Karin Rasmussen (KR), Kurt Rasmussen (KLR), Niels Sørensen (NS), Hans Malmskov (HM), Michael Heyn (MH), og Kjeld Larsen (KL).  

Afbud: Helene Nielsen (HN)

1.Godkendelse af referatet fra 18. februar .

Godkendt

2. Orientering.

  • Nyhedsbrev fra politiet.
  • Beboerforening modtager som noget nyt lokaletilskud på ca. 13.000 kr.

3. Regnskabskontrol for perioden 18. februar til 19. maj.

Taget til efterretning.

4. Renovering.

  • Byggeregnskab for fase 5 (stue og sal).

Samlet udgift 173.000 kr.

  • Renovering af loft over sal – hvordan???

Der arbejdes videre med planerne i samarbejde med Claus.

5. Møde med politiet.

Skal vi planlægge et møde med politiet (”Borgernært politi”) i efteråret med titlen ”Indbrudssikring og nabohjælp”??

KL kontakter lokalpolitiet om et møde i beboerhuset til efteråret.

6. Generalforsamlingen.

Hvad gør vi med generalforsamlingen? – i september? – springe over???

Generalforsamlingen 2020 aflyses. De der var på valg betragtes som genvalgt.

Aktivitetsplanen betragtes som vedtaget.

Beslutningen meldes ud i kommende flyer.

7. Loppemarked 2020.

  • Status for indsamlede lopper.
  • Skal vi aflyse????

Vi har en del lopper, men ikke pt. nok til et loppemarked.

Loppemarkedet aflyses pga. den nuværende usikkerhed.

Beslutningen meldes ud i kommende flyer.

8. Eventuelt.

  • Dato for næste møde.

Næste møde den 10. august.

http://graenge-beboerforening.dk/wp-content/uploads/2019/09/Referat-fra-bestyrelsesm%C3%B8de-17.-september-2019-1.docx

Referat fra bestyrelsesmødet 11. juni

Referat bestyrelsesmøde 29. april 2019

Referat bestyrelsesmødet 2. april 2019

Referat fra generalforsamling 26. marts 2019

Refarat bestyrelsesmøde 5. marts 2019.

Referat bestyrelsesmøde 5. februar 2019.

Referat bestyrelsesmode 20. november 2018

Referat af bestyrerlsesmøde 14. auguat 2018.

Referaf fra bestyrelæsesmøde 22. maj 2018

Bestyrelsesmødet 24. april 2018 referat

Referat generalforsamling 2018

Bestyrelsesmødet20.feb.18

Referat fra bestyrelsesmøde 17. januar 2018

Bestyrelsesmøde 19.september 2017

Bestyrelsesmøde 22. maj 2017

Bestyrelsesmøde 22. marts 2017

Bestyrelsesmøde 8. februar 2017

Bestyrelsesmøde 8. november 2016

Bestyrelsesmødet 11. oktober 2016

Bestyrelsesmøde 6. september 2016

Bestyrelsesmøde 15. august 2016

Bestyrelsesmøde 7. juni 2016

Bestyrelsesmøde 10. maj 2016

Bestyrelsesmøde 5. april 2016

Bestyrelsesmøde 1. december 2015