Generalforsamling

Onsdag den 14. marts var 28 mødt op til beboerforeningens årlige generalforsamling – flot deltagelse!!

Formand Kjeld Larsen berettede om årets gang i beboerforeningen- herunder at renoveringsprojektet “Liv i den gamle skole” nu nærmer sig slutmålet. Vi mangler lige fase 4 – renovering af 1. sal.

Hans Malmskov fremlagde regnskab og budget, og begge dele blev godkendt enstemmig!

Nyvalgt til bestyrelsen blev Kurt Rasmussen, og Britt Sørensen blev valgt som ny suppleant.

Formanden sluttede generalforsamlingen med at takke alle, der har ydet en indsats i beboerforeningen i årets løb – og tak for arbejdet i bestyrelsen til Mona Holse, der havde besluttet at træde ud af bestyrelsen.

OG SÅ VAR DER BANKO!!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.