Sct.hans ved beboerhuset

Tirsdag den 23. juni – Sct.hansaften – er der hoppeborg fra kl. 16.00 ved beboerhuset – alle børn er velkomne. enere på dagen – helt præcis kl. 20.30 tænder vi bålet, og forinden kan man nyde sin medbragte madkurv. Vi sætter borde og stole op, og der kan købes drikkevarer. Kaffe med kage er gratis!! – og børnene har mulighed for at bage snobrød!!

AFLYSNINGER!

Vi er desværre nødt til at aflyse beboerforeningens arrangementer indtil 1. maj.

Det betyder, at FÆLLESSPISNINGEN DEN 1. APRIL er aflyst og det samme gælder BANKOSPILLENE den 2. april og den 30. april.

Bankoudvalget overvejer pt., om der skal afholdes “erstatnings-banko” i maj måned.

Private arrangementer (udlejning af beboerhuset) ændrer vi ikke på – det er op til arrangørerne at træffe beslutning herom!