Referat fra bestyrelsesmødet 2. april 2019

Referat bestyrelsesmødet 2. april 2019

Her er referatet fra bestyrelsesmødet 2. april!

Referat fra generalforsamlingen

Her er referatet fra generalforsamlingen den 26. marts 2019 Referat fra generalforsamling 26. marts 2019

Generalforsamlingen 26. marts

Tirsdag den 26. marts havde vi en velbesøgt generalforsamling – 33 deltagere!

Mogens ledte os myndigt igennem dagsordenen, og beretning, regnskab blev godkendt uden bemærkninger.

Den foreslåede aktivitetplan og budgetforslaget blev også godkendt uden bemærkninger, og forslaget om opsætning af rullegardiner i køkken og bibliotek blev vel modtaget. Endelig var der en længere drøftelse af trafikken på Grænge Skovvej – der køres alt for hurtigt. Det blev vedtaget, at bestyrelsen kontakter politiet – vi har jo et godt samarbejde via projektet “nærpoliti” – OG så håber vi, at vi kan finde frem til en god løsning.

Alle valg til bestyrelsen endte med at blive genvalg, så det lykkedes endnu engang at få alle poster besat.

Se aktivitetsplanen her på hjemmesiden under “aktiviteter”.

Bestyrelsesmøde 5. marts

Her kan du læse referatet fra bestyrelsesmødet 5. marts 2019

Referat bestyrelsesmøde 5. marts 2019.

Flyer – februar 2019

Her kan du læse om generalforsamlingen den 26. marts – og om sæsonens 2 sidste fællesspisninger.Flyer – februar 2019

Bestyrelsesmøde 5. februar 2019.

Referat bestyrelsesmøde 5. februar 2019.

Flyer – januar 2019.

Læs den nye nye flyer her!!

Flyer – januar 2019

Referat fra bestyrelsesmødet 20. november.

Her kan du læse referatet!

Referat bestyrelsesmode 20. november 2018