Der indkaldes til generalforsamling 3. marts.

Nu er det tid til afvikling af den årlige GENERALFROSAMLING – mød op tirsdag den 3. marts kl. 19.00 i beboerhuset!

 

Der indkaldes herved til generalforsamling i GRÆNGE BEBOERFORENING TIRSDAG DEN 3. MARTS KL. 19.00 I BEBOERHUSET. Dagsorden iht. vedtægterne er følgende:

 

 

 

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af stemmetællere.

 3. Bestyrelsens beretning om foreningens forhold og virksomhed i den forløbende periode.

 4. Fremlæggelse af revideret regnskab.

 5. Eventuelle foreliggende forslag fra bestyrelse eller medlemmer:

  1. Forslag til arbejdsplan for næste periode.

  2. Forslag til budget for 2015.

 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

  1. Karin Rasmussen modtager genvalg,

  2. Irene Andersen og Kim Jørgensen modtager IKKE genvalg.

 7. Valg af revisor.

 8. Eventuelt.

   

  Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest mandag den 23. februar.

   

  Dagsorden og regnskab ligger til gennemsyn hos formanden fra 23. februar.

        Efter generalforsamlingen er der BANKOSPIL!!!!

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.