God generalforsamling.

Tirsdag den 3. marts blev den årlige generalforsamling afholdt i beboerhuset – og med et fint fremmøde!

Hans Malmskov blev valgt som dirigent, og han ledte os gennem dagsordenen på fornem vis.

Efter formandens beretning og aflæggelse af regnskab kom vi til de mere fremadrettede punkter på dagsordenen – godkendelse af arbejdsplan (se nedenfor!) og godkendelse af budget – samt valg til bestyrelsen.

Karin Rasmussen blev genvalgt, mens der var nyvalg til Niels Sørensen, Michael Browa og Emil Skovgaard. Michael Heyn blev nyvalgt som suppleant, mens Kent Mussegaard “genindtog” sin suppleantplads”. Niels Stoffer blev genvalgt som revisor.

Traditionen tro sluttede generalforsamlingen med bankospil!


ARBEJDSPLAN FOR PERIODEN APRIL 2015 – MARTS 2016.


(Revideret iht. drøftelse på generalforsamlingen).


Marts:


 • Den 5. marts – bankospil.

 • Den 5. og 19. marts – strikke-hyggeklub.

 • Den 9., 16. og 23. marts – net- og bogcafe.

 • Den 17. marts – fællesspisning.

   

  April:


 • Den 16. april – bankospil.

 • Den 9. og 23. april – hygge-strikkeklub.

 • Den 13., 20. og 27. april – net- og bogcafe.

 • Den14. april – fællesspisning.

 • Den 19. april – affaldsindsamling.

 • Cykleture.

   

  Maj:


 • Den 4., 11., 18. maj – net- og bogcafe.

 • Den 7. maj – bankospil.

 • Den 7. og 21. maj – hygge-strikkeklub.

   

  Juni:


 • Den 1., 8., 15. og 22. juni – net- og bogcafe.

 • Jubilæums/sommerfest.

 • Sommerudflugt.

   

  Juli:


 • FERIE!

   

  August:


 • Den 17., 24. og 31. august – net og bogcafe.

 • Den 17. august – medhjælpermøde.

 • Den 29. – 30. august – loppemarked.

   

  September:


 • Informationsmøde vedr. FVU-kursus ”Den digitale bruger”

   

  Perioden september 2015 – marts 2016:


 • FVU-kursus i oktober – november.

 • Bankospil den 1. torsdag i måneden.

 • Strikke-hyggeklub den 1. og 3. torsdag i måneden.

 • Net- og bogcafe hver mandag.

 • Halloween den 31. oktober.

 • Julemarked 22. november.

 • Karneval – feb./marts.

   

  I hele perioden:


 • Etablering af trampesti og familieplads.

 • Vedligeholdelse af beboerhuset med støtte fra ”landsbypuljen”

 • Etablering af handicaptoilet og depotrum med støtte fra fondsmidler og landsbypuljen.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.