Referat fra bestyrelsesmødet 29. september 2015.

Se referatet her!

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 29. september 2015

 

 

 

 1. Referat fra 17. august 2015 godkendt.

 2. Indkommet post:

 

Regning fra TCD

 

Afslag fra Døllefjelde fonden

 

Regning på domænenavn

 

 1. Regnskabskontrol

  Bank                       60.382,70 kr.

  Foreningskonto    381,62 kr.

  Formue flex           105.515,01 kr.

  Regnskab fra loppemarked blev fremlagt og godkendt.

   

 2. Køb af telt

  Da et telt er gået i stykker ved en lille storm er der indkøbt et nyt, udgiften er delt mellem beboerforeningen og Stafet for livet.

   

 3. EDB-kursus og netcafe

  EDB kurset starter den 29-09-2015 med 20 deltager.

  Mona og Gitte taler med alle om hvilken dato der skal afholdes netcafe.

  I netcafen er der mulighed for at få hjælp til de opgaver som der udleveres på EDB kurset.

   

 4. Renovering af huset.

  Kjeld orienterede bestyrelsen om hvor langt planen er for renovering af toiletter, så der kan laves handicaptoilet. Arkitekten har været her og talt med Kjeld.

  Tilbud fra Susanne Stoffer vedrørende maling af huset.

   

 5. Kommende arrangemenmter.

  Halloween 31. okt6ober 2015, Hans og Jette står for underholdning, Karin køber græskar. Menu hakket flagermus med orme.

  Mona, Gitte og Karin sørger for maden.

  25. kr. pr. næse, max 100 kr. for en familie over 4.

  8. Nyt fra udvalgene

  Kjeld orienterede om bygninger under punkt 6

  Inventar og forbrugsartikler

  Hjemmeside- beboerblad laves og uddeles

  Udlejning:

  Bankospil:

  Loppemarked: Anette ønsker at der er en anden som overtager telefonvagten vedrørende lopper.

   

 6. EVT.

  Kjeld får lavet 2 a nøgler og 1 b nøgle

  Banken skal have både kopi af kørekort og sygsikringsbevis vedrørende mobil Pay.

   

  Mødet 27-10-2015 kl. 18.30 aflyst

   

  Næste møde 01-12-2015 kl. 19.00

   

  Kage Niels Sørensen

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.