Generalforsamling 2016

Meget fin tilslutning til årets generalforsamling – 40 mødte op for at høre om foreningens trivsel – og for at udstikke retningslinjerne for det kommende år!

Hans Malmskov blev valgt som dirigent, og han sørgede for, at generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden!

Formanden – Kjeld Larsen – aflagde beretning over årets gang – og kunne bl.a. glæde sig over, den tore opbakning foreningen har, når der indbydes til arrangementer, og når der er brug for hjælp til praktiske gøremål.

Især gælder det opbakningen til loppemarkedet og julemarkedet, der tilsammen bidrog med 43.000 kr. til husets drift. Det viser også, at der var stor tilslutning til selve markederne – TAK TIL BEBOERNE I GRÆNGE.

Niels Sørensen aflagde regnskab, og han fortalte, at der i 2015 var 92 medlemmer, hvilket er tilfredsstillende, men vi ser jo gerne, at alle ca. 270 husstande i “byen” tegner et medlemskab!

Bestyrelsens forslag om at foretage en delvis renovering af huset – herunder indretning af nye toiletter – blev anbefalet af generalforsamlingen. Renoveringen vil koste ca. 230.000 kr., hvoraf vi modtager tilskud fra kommunens “Landsbypulje” på 115.000 kr.

Arbejdsplanen for det kommende år blev fremlagt og godkendt – og valgene resulterede i, at Hans Malmskov afløser Gitte Jeppesen i bestyrelsen, at Michael Heyn (valgt som suppleant i 2015) har afløst Emil Skovgaard i bestyrelsen. Som nye suppleanter blev valgt Helene Nielsen og Betina Schwartz, mens Martin Hansen afløste Annette Hansen som revisor.

Under eventuelt blev trafikforholdene i Grænge debatteret, og bestyrelsen lovede, at der vil blive rettet henvendelse til kommune og politi om problematikken.

TAK TIL ALLE – tak for en god generalforsamling.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.