Generalforsamlingen 26. marts

Tirsdag den 26. marts havde vi en velbesøgt generalforsamling – 33 deltagere!

Mogens ledte os myndigt igennem dagsordenen, og beretning, regnskab blev godkendt uden bemærkninger.

Den foreslåede aktivitetplan og budgetforslaget blev også godkendt uden bemærkninger, og forslaget om opsætning af rullegardiner i køkken og bibliotek blev vel modtaget. Endelig var der en længere drøftelse af trafikken på Grænge Skovvej – der køres alt for hurtigt. Det blev vedtaget, at bestyrelsen kontakter politiet – vi har jo et godt samarbejde via projektet “nærpoliti” – OG så håber vi, at vi kan finde frem til en god løsning.

Alle valg til bestyrelsen endte med at blive genvalg, så det lykkedes endnu engang at få alle poster besat.

Se aktivitetsplanen her på hjemmesiden under “aktiviteter”.

Bestyrelsesmøde 5. marts

Her kan du læse referatet fra bestyrelsesmødet 5. marts 2019

Referat bestyrelsesmøde 5. marts 2019.