Referat

Se referaterne fra bestyrelsesmøderne under fanebladet “Foreningen – bestyrelsesmøder” – f.eks. referat fra bestyrelsesmødet 24. april 2018!