Flyer – juni 2018

Så er den nye flyer på gaden!!

Flyer – juni 2018

Referat fra bestyrelsesmødet 2. maj 2018

Referaf fra bestyrelæsesmøde 22. maj 2018

Udsat!

Den varslede “ibrugtagnings-fest” den 26. maj har vi valg at udskyde til senere  – til aktivitets- og mødelokalet på 1. sal er færdigt!!- 

Nu kan 4. fase begynde

Takket være en bevilling på 120.000 kr. fra Guldborsund Kommune kan vi nu begynde at indrette 1. sal i Beboerhuset.

Vi skal fjerne de eksisterende rum, så taget kan blive understrøget, før vi bygger ét nyt lokale op igen – et kommende aktivitets- og møde lokale. Og så håber vi, at motionsklubben “Kurts Garage” kan starte op til efteråret.!!