Generalforsamling

Tirsdag den 25. maj fik vi endelig afholdt generalforsamling, og 18 deltog – færre end ved generalforsamlingen i 2019 (i 2020 aflyste vi!), men det var forventet pga. covi19.

Der blev aflagt beretning og regnskab, og budget og arbejdsplan blev fremlagt. Det hele blev godkendt.

Det lykkedes ikke at besætte de 2 ledige bestyrelsesposter, og det betyder, at der på næste prs generalforsamling vil blive foreslået ændringer i vedtægterne, så antal bestyrelsesmedlemmer ændres fra 7 til 5.

Efter færdiggørelsen af renoveringen og anlæg af bypark r arbejdsmængden reduceret, og 5 bestyrelsesmedlemmer er passende i forhold til foreningens størrelse. Det kræver dog, at andre frivillige i fremtiden melder sig under fanerne ved konkrete arbejdsopgaver – dat har det jo ikke knebet med indtil nu.

Motionsrummet er åbent.

Nu kan man igen benytte motionsrummet – betingelsen er, at man kan fremvise et “corona-pas”. Det gøres ved, at man udnævner én som holdleder, hvis man træner flere sammen! Det er gratis at træne indtil 1. september, hvor næste opkrævning finder sted.