Indbydelse til aktiviteter i august 2015.

Den 10. august har alle i Grænge og omegn fået en “flyer” i postkassen. Her kan man læse om lollemarkedet 29. – 30. august, om medhjælpermødet 17. august, om den nye sæson for Net- og bogcaféen (starter 7. september) – og om den fælles rengøringsdag den 5. september.

På forsiden (eller bagsiden, om du vil!!) kan du læse om kurset “Den digitale borger”, hvor vi indbyder til orienteringsmøde mandag den 7. september kl. 18.00. HUSK AT TILMELDE DIG INDEN 24. AUGUST!!

Se under fanebladet “Beboerblad”, hvis du vil læse hele flyeren!!

Flyer fra august 2015.

En flyer er omdelt til alle husstande i Grænge og omegn 10. august 2015 – læs den her!Flyeraug2015.pdf