Beboerblad for oktober 2014

Beboerbladet udkommer 4 gange om året og omdeles til alle medlemmer.

Bladet indeholder dels praktiske oplysninger om foreningen – f.eks. oversigt over bestyrelsen og kontaktpersoner, oplysning om udlejning af beboerhuset, udlejning af borde, stole og trailer – OG dels aktuelle nyheder om foreningen.

Det kan f.eks. være orientering om nye tiltag og omtale af kommende arrangementer. Vi fortæller også om kontakt til andre foreninger og til myndighederne – primært Guldborgsund Kommune.

ALLE har mulighed for at komme med indlæg i bladet. Indlæg sendes til redaktøren – se yderligere oplysninger i det sidste nummer af bladet!

‘En gang om året omdeles bladet til alle beboere i Grænge – bl.a. med en opfordring til at melde sig ind i beboerforeningen, hvis man ikke allerede er medlem!!