Referat fra bestyrlesesmødet 18. maj 2015.

Referat fra mødet 18. maj…..

 

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDET MANDAG DEN 18. MAJ 2015 KLOKKEN 18.30 TIL 21.00.

 

Mødedeltagere: Karin Rasmussen, Gitte Jeppesen, Mona Holse, Niels Sørensen, Michael

 

Browa, Emil Skovgaard, Michael Heyn og Kjeld Larsen.

 

Afbud: Emil Skovgaard.

 

 

 

1. Godkendelse af referatet fra mødet 13. april.

 

Godkendt.

 

 

 

NB: Punktet ”regnskabskontrol” udgår, da vi endnu ikke har modtaget de

 

nødvendige papirer fra banken!!

 

Aftale om at vi måske skal skifte bank. Kjeld tager kontakt til alle banker i Nykøbing F

 

 

 

2. Indkommet post.

 

Opgørelse fra seas.-nve for første kvartal – 1.324,49 kr. Er betalt på PBS.

 

 

 

3. Jubilæums- og sommerfest 27. juni.

 

 • Indhold – program. Indbydelse/flyer – udsendes senere på måneden. Program – Gitte og Michael B sørger for at lave lidt aktivitet til dagen.

 • Bespisning. Grill med salat og brød. 

 • Opdækning m.v.

 • Salg og pris. Øl, vand og vin til rimlige priser. 25 kr. pr næse familier over 4 betaler 100 kr.

 • Andet??

  • Sidste tilmelding 15-06-2015.

  • Start dagen med velkomstdrinks derefter holdopdeling,

  • Telt sættes (evt.) op om fredagen.

 

Endelig planlægning for sommerfesten/jubilæum. 16-06-2015. kl. 18.30.

 

 

 

4. Opvaskemaskine.

 

Maskinen er defekt – det koster ca. 3.000 kr. at få den repareret – derfor foreslås, at vi

 

anskaffer en ny ”semi-professionel”. Montøren, der undersøgte opvaskemaskinen, har lovet at

 

sende ”et godt tilbud” til os.

 

Ny opvasker – Kjeld arbejder videre med sagen!

 

 

 

5. Hjemmeside.

 

Vi har haft møde med Jannich ang. opdatering og forbedringer. Det foreslås, at vi køber et

 

”klippekort” til brug for fremtidig assistance til de ting, vi ikke selv kan opdatere/ændre.

 

Godkender køb af klippe kort af Janich Rasmussen.

 

 

 

 

 

 

 

 6. Projekter.

 

1. Net- og bogcafe – der er søgt om støtte fra Nordeafonden.  Støtte til køb af nye møbler

 

2. Der foreligger endnu ikke svar på ansøgning om en hjertestarter. Vi har stadig ikke hørt noget.

 

3. Trampesti – Guldborgsund Kommune har givet tilsagn om støtte til projektet – lodsejerne har lovet svar i maj måned vedr. tilladelse til at gå langs markerne. Afventer stadig svar fra landmænd.

 

4. Renovering af hus – endnu ikke noget materiale fra Claus Pedersen! Niels rykker tømreren for svar.

 

 

 

7. Nyt fra udvalgene.

 

 1. Udlejning af hus (Karin)

  Ingen ny udlejning

 2. Indkøb m.v. (Michael) Indkøb af portvinsglas.

  Nye glas men de har ikke samme facon.

 3. Banko (Karin)

  Sommerferie indtil den første torsdag i september.

 4. Loppemarked (Gitte)

  Intet nyt

 5. Beboerblad (Kjeld).

  Der er lavet små flyers med meddelelse om sommer-/jubilæumsfest, uddeles af Kjeld.

 

 

 

8. Eventuelt.

 

Kage: Gitte

 

Næste møde 16- 06-2015 kl. 18.30

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.