Referat fra bestyrelsesmødet 16. juni 2015

Læs referatet her

 

Mødedeltagere: Karin Rasmussen, Gitte Jeppesen, Mona Holse, Niels Sørensen, Michael

 

                          Browa, Emil Skovgaard, Michael Heyn og Kjeld Larsen. 

 

 

 

Afbud: Karin Rasmussen

 

 

 

1. Godkendelse af referatet fra 18. maj!

 

Referatet blev godkendt.

 

 

 

2. Indkommet post.

 

 • Indbydelse fra Guldborgsund Kommune til møde i Nysted 2. juni vedr. ”landsbyforskønnelse” (mødet efterfølgende aflyst/udsat).

 • Opfordring til medlemskab af den nye forening ”Toreby og Omegn” – vi tegner et foreningsmedlemsskab til 200 kr. – Kjeld sender svar, og Niels indbetaler kontingentet.

 • 2 breve fra Ingolf Møller Pedersen – a) vedr. trafik på Grænge Skovvej og b) forslag til aktiviteter. Vi besluttede, at ”a” kan vi ikke gøre noget ved, og ”b” tages med i et kommende arbejdsprogram.

 • Brev fra Toreby kirkekontor vedr. ”åben kirke” modtaget 17.06.2015 –vi skal sørge for åbning/lukning i weekenden 10. – 12. juli (Kjeld sørger for dette!).

   

   

  3. Regnskabskontrol for perioden marts til juni.

  Niels har nu modtaget de nødvendige autorisationer fra banken, men har endnu ikke sat sig tilstrækkeligt ind i regnskabsprogrammet. Der har kun været få bevægelser i de sidste par måneder. Kjeld forøger endnu engang at få et Masterkort – jf. beslutningen på generalforsamlingen 3. marts 2014.

   

  4. Planlægning af sommerfest.

 

 1. Bespisning – fordeling af opgaver. Gitte står for velkomstdrink m. tilbehør, Kjeld og Niels sørger for kartoffelsalat, Michael B. indkøber flutes og evt. øl og vand, Kjeld og Mona sørger for kage, Mona sørger for indkøb til salat, Michael sørger for grill (briketter, optænding m.v.) og Mona og Gitte sørger for duge og bordpynt.

 2. Indkøb – hvad skal indkøbes???– se pkt. 1!

 3. Familieaktiviteter. Gitte og Michael tilrettelægger programmet.

 4. Sange.Kjeld udvælger og kopierer ud fra ”arkivet”.

 5. Andet – alle møder kl. 14.00 til fælles forberedelse af festen!

   

   

  5. Indkøb af opvaskemaskine.

 

 • Orientering om forløbet – der blev indkøbt en ”demo-model” – en professionel maskine, hvor der ydes garanti! Samlet pris 10.000 kr.

 • Kjeld opsætter en brugsanvisning i køkkenet.

   

  6. Projekter.

 

 1. Trampesti – lodsejerne har givet afslag på brug af deres marker.

 2. Renovering af hus – Claus har fremsendt tegning til etablering af handicaptoilet og depotrum – der forventes indkaldt til møde med kommunen 30. juni.

  Vi tager lodsejernes beslutning til efterretning, og projektet skrinlægges. Kjeld giver meddelelse herom til Frilufterådet og Guldborgsund Kommune. Vi afventer indkaldelse til orienteringsmøde vedr. projektet ”landsbyforskønnelse” – hvorunder vores renovering af huset er medtaget af kommunen! Vi afventer ligeledes en projektbeskrivelse med prisoverslag fra Claus Pedersen.

   

   

   

  7. Loppemarkedet.

 

 1. Placering af udsalgssteder. Caféen flyttes ud i det foreste af de små telte, elektronik og billeder flyttes evt. ind i huset – dette afgøres, når vi kender pladsbehovet!

 2. Annoncering. Kjeld undersøger, hvad det koster at annoncere i Folketidende og i Ugeavisen.

 3. Afvikling af medhjælpermøde. Gitte er ordstyrer og sørger for plan/opgaveliste. Kjeld sørger for kage.

 4. Opsætning af telte. Mogens bedes stå for planlægning og opsætning af store telte. Små telte sørger Kjeld for (teltene udlånes til Kræftens Bekæmpelse weekenden 22. – 23. aug.– KB sørger for opsætningen mandag den 24. aug.!).

 5. Karin bedes søge om éngangstilladelse hos politiet.

 6. Irene forespørges om at stå for caféen – herunder indkøb af pølser og tilbehør samt lån den nødvendige maskinpark!

 7. Der sælges flaskeøl, da der er for stort besvær og for store omkostninger ved salg af fadøl.

   

   

  8. Nyt fra udvalgene.

 

 1. Bygninger m.v. – intet.

 2. Inventar, indkøb m.v. – store problemer med at få suppleret beholdningen af dessertvinsglas.

 3. Hjemmeside – nu er beboerbladet og flyers lagt ind på hjemmesiden!

 4. Beboerblad – næste nummer udsendes til efteråret, indeholdende bl.a. aktivitetsplanen for den kommende vinter.

 5. Udlejning – større udlejning ønskes!!!

 6. Øvrige – intet

   

  9. Eventuelt.

 

 • Næste møde er 17. august kl. 17.00!

 • Michael B foreslog, at vi arrangerer loppemarked på boldbanen, hvor husstande o.l. kan opsætte boder. Taget til overvejelse!

 • Kopimaskinen bør have et serviceeftersyn – Kjeld undersøger sagen.

 • Forespørgsel fra spejderne i Toreby om deltagelse i julemarkedet – Gitte tager forespørgslen med til ”arbejdsgruppen”.

   

  For referatet – Kjeld

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.