Referat fra bestyrelsesmødet 2. maj 2018

Referaf fra bestyrelæsesmøde 22. maj 2018