Referat fra bestyrelsemødet 14. august 2018

Læs referatet her!

Referat af bestyrerlsesmøde 14. auguat 2018.