Trafikmåling

Har du lagt mærke til, at der er lagt kabler på vejen 3 steder i Grænge????

Sikkert! – og formålet er, at Guldborgsund kommune gerne vil vide, hvor stor trafiktætheden er i Grænge.

OG det vil vejafdelingen, fordi vi har haft et møde med Jan Uhre Nielsen, der har de kommunale veje som arbejdsområde. Mødet kom i stand, fordi vi har foreslået kommunen, at der foretages en opstregning af Grænge Skovvej og Lolle allé, så disse veje bliver til “1 – 2 veje” En sådan opstregning kan man f.eks. se på Hasselø og Marielyst, og opstregningen betyder, at man opfatter vejen som en étsporet vej.

Det vil få billisterne til at køre midt på vejen og hermed give bedre plads til de bløde trafikanter – cyklister og gående – OG det har en fartdæmpende virkning.

ALT DETTE – fordi der på generalforsamlingen blev bedt om, at beboerforeningen tog initiativ til at få dæmpet trafikken gennem byen – at få farten sat ned.

Hvis målingerne viser en “tilstrækkelig” trafiktæthed – så vil der blive foretaget en opstregning til foråret – for ting tager vjo tid!!!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.