Generalforsamling

Onsdag den 22. marts blev den årlige generalforsamling afholdt i beboerhuet..

– og godt og vel 25 medlemmer deltog, og det er tilfredsstillende – selv om vi gerne havde set flere – og især yngre medlemmer! – til generalforsamlingen!

Mogens blev valgt som dirigent, og Kjeld aflagde beretning over, hvad der var sket i det forløbne år – OG hvad bestyrelsen har planer om i det kommende. Året havde været præget af renoveringen af beboerhuset, og i det kommende år skal projektet gøres færdigt. Vi har penge til at lave en aktivitets- og legeplads, men så er kassen også tom,så vi håber på, at nogle af fondsansøgningerne giver pote!

Niels aflagde regnskab, og et viser, at vi havde et overslud på ca. 6.000 kr. – når vi ser bort fra hele byggeregnskabet!

Helene afløste Michael Browa i bestyrelsen – til gengæld overtog Michael Helenes suppleantplads! Som nye revisorer bleb Britt Sørensen og Irene Andersen valgt.

Bestyrelsen havde foreslået en lille vedtægtsændring, som blev godkendt med alle stemmer – MEN da der ikke var mødt 50% af medlemmerne op – INDKALDES DER HERMDE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFROSAMLING TIRSDAG DEN 18. APRIL KL. 18.30 I BEBOERHUSET!!

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.