Referat fra bestyrelsesmødet 1. september 2020

Se referatet her

Se referatet her:

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET MANDAG DEN 1. SEPTEMBER 2020 KLOKKEN 18.30 TIL 21.00

Mødedeltagere: Karin Rasmussen (KR), Niels Sørensen (NS), Hans Malmskov (HM), Michael Heyn (MH), og Kjeld Larsen (KL).  

Afbud: Kurt Rasmussen (KLR), Helene Nielsen (HN)

1. Godkendelse af referatet fra 19. maj.

Godkendt

2. Orientering.

  • Det blev spontant besluttet at afholde Sankt Hans fest, som blev en stor succes med fin tilslutning.

3. Regnskabskontrol for perioden 19. maj – 10. august.

Regnskabstal
10-09-2019 F-Konto  Kasse M-Card
21.057,36 15.416,64 5.380 260,72

Vi har pt 50.000 kr. mindre i indtægter fra udlejning og loppemarked i forhold til sidste år – Godkendt

4. Generalforsamling.

KR foreslår, at vi alligevel afholder generalforsamling i efteråret 2020.

Generalforsamlingen udsættes til 2021 med mindre der kommer indsigelse fra et eller flere medlemmer.

Beslutningen sendes ud med næste flyer.

5. Årsplan.

  • Gennemgang af årsplan – justeringer??? (bilag medsendes).

Første fællesspisning 29. oktober. KR bager kage., Prisen hæves for voksne til 75 kr., fastholdes for børn 30 kr. og familier 150 kr.

  • Møde med politiet. Udsættes til foråret.

6. Loftrum.

Der er endnu ikke sket noget i loftrummet – svar fra Lokale- og anlægsfonden efter 9. september.

KL kontakter Claus når der økonomien er afklaret.

7. Fællesspisning 25. september.

Se  punkt 5.

8. Eventuelt.

Næste møde den tirsdag den 22. september, hvis der er punkter til en dagsorden.