1987

Det første loppemarked bliver afholdt på den nedlagte Gænge Leca-fabrik – det gamle teglværk. Først i 1990 flyttes loppemarkedet til det “nyerhvervede” beboerspå Lolle alle 25.  

1990

Beboerforeningen får endeligt “foden under eget bord”, idet det lykkedes at indgå lejemål for den ene af de gamle skoler på Lolle alle – nemlig den flotte, gamle rødstensbygning på nr. 11. Der skulle ikke betales husleje til ejeren – Nykøbing Falster Kommune – men til gengæld skulle foreningen afholde alle vedligeholdelses – og driftsudgifter. Det betød – og betyder stadig – at der  skal skrabes mange penge sammen hvert år, og en væsentlig indtægtskilde er udlejningen til private fester – og det årlige loppemarked!

1977

Grænge Beboerforening bliver stiftet 1. juni 1977, og den første bestyrelse bestod Jen Torben Lauersen.s Clausen, Ejler Hansen, Tage Olsen, Niels Nielsen, Henning Rasmussen og Torben Lauersen.