Referat fra mødet 13. marts 2015

 

 

Referat fra bestyrelsesmødet fredag den 13. marts kl. 16.00.

 

 

 

Mødedeltagere:

 

Karin Rasmussen (KR), Gitte Jeppes(GJ), Mona Holse (MH),

 

Michael Browa (MB), Emil Skovgaard(MS), Niels Sørensen (NS)

 

Michael Heyn (MiH) og Kjeld Larsen(KL).

 

Afbud: Kjeld.

 

 

 

1. Konstituering.

 

Valg af formand. Kjeld Larsen genvalgt

 

Valg af sekretær. Karin Rasmussen, næstformand genvalgt

 

Valg af kasserer Niels Sørensen ny kasser

 

 

 

2. Ansvarsområder/ arbejdsgrupper

 

Bygning og udendørs arealer: Niels stoffer og Mogens Hansen, Michael Browa

 

Inventar, nøgler og forbrugsartikler: Michael Browa, Michael Heyn

 

Hjemmeside. Kjeld, Niels S og Emil S (Karin kalender)

 

Beboerblad. Kjeld

 

Udlejning: Karin R modtager bestillinger af huset og Michael Browa hjælper med udlevering/modtagelse af nøgle.

 

Bankospil. Irene og Karin (Gitte hjælper i nødstilfælde)

 

Loppemarked. Gitte og Karin planlægger opstilling af telte, indkaldelser til møder vedrørende loppemarked.

 

Andet?

 

 

 

3. Forretningsorden.

 

Bilag medsendt.

 

 

 

4. Mødeplan.

 

Iht. vedtægten ”tilstræbes det afholde møde hver måned” – men mindre kan gøre det! 13. april 2015 kl. 18.00, 18. maj 2015 kl. 18.30.

 

Møder for resten af året planlægges til næste møde. Husk jeres kalender.

 

 

 

5. Aktivitetsplan.

 

Kørt drøftelse af den aktivitetsplan, der blev fremlagt på generalforsamlingen – evt. justeringer iht. drøftelsen på generalforsamlingen.

 

Bilag medsendt.

 

Jubilæumsfest/ sommerfest blev drøftet, alle er enig om at vi afholder en jubilæumsfest i juni, den 20 eller 27. juni 2015 aftales til næste møde, så har alle deres kalender med.

 

Sommerudflugt droppet i år.

 

6. Eventuelt.

 

•Praktiske ting omkring beboerhuset.

 

Alle nye bestyrelsesmedlemmer fik en rundvisning i huset.

 

•Status på tilslutningen til fibernet. Niels S fortalte om hvor langt de er nået med fibernet ca. 90 har sagt ja til febernet.

 

•Ansøgninger om tilskud fra fonde. Tags op til næste møde.

 

Nøgler.

 

Alle nye medlemmer af bestyrelsen få udleveret 1 stk. a nøgler til næste møde.

 

Næste møde 13. april 2015 kl. 18.00, Niels S. sørger for smørrebrød.

 

 

 

Sekretær Karin Rasmussen den 13/3-2015

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.