Referat fra mødet 2. februar 2015

Mødedeltagere: Karin Rasmussen, Irene Andersen, Gitte Jeppesen, Mona Holse, Kent Mussegaard, Kim Jørgensen og Kjeld Larsen.

 

 

 

1. Godkendelse af referatet fra mødet 5. januar 2015.

 

 

 

Referat godkendt.

 

 

 

2. Indkommet og afsendt post.

 

1. Ansøgning til Arbejdernes Landsbank.

 

Anmodning om sponsering af evt. gave til netcafe.

 

2. Afslag på ansøgning fra Nordeafonden.

 

Afslag til legeplads.

 

3. TDC – oprettelse af netforbindelse.

 

Kun oprettelse af net ingen homeboks.

 

4. Opgørelse fra SEAS.

 

Irene har modtaget opgørelsen fra Kjeld.

 

5. Henvendelse til Pensionistforeningen

 

Ingen svar fra foreningen endnu.

 

6. Indkaldelse til møde med kommunen vedr. projekt ”familieplads”.

 

Møde 5. februar 2015 med kommunen i beboerforeningen.

 

7. Henvendelse ang. vindmølleplan for Guldborgsund

 

Poul Nielsen har spurt om det ikke berør beboerforeningen om vindmølleplan for GULDBORGSUND. Bestyrelsen har ingen indsigelser da vi ikke er berørt i Grænge.

 

8. Ansøgning til Friluftsrådet.

 

       Friluftråder har givet 37.500 kr. til shelter til beboerforeningen.

 

 

 

3. Budgetkontrol for perioden 1. jan. – 1. feb. 2015.

 

 

 

Bank: 61.350. 42 kr.

 

Mastercard: 2702,42 kr.

 

Flex: 105.515.01

 

Kasse: 0.00 kr.

 

Indkøb af papir og blækpatroner.

 

 

 

Regnskabet viser et overskud på 21.000 kr. for 2014.

 

                                                            

 

4. Planlægning af karneval.

 

1. Annoncering og presseomtale

 

Kjeld sørger for uddeling af flyers.

 

2. Indkøb af tønder, køller, ”pynt” og præmier.

 

Indkøb af lille tønde, Kjeld køber præmier og pynt.

 

3. Bespisning – indkøb af kartoffelsalat, is og drikkevarer, fremstilling af

 

    frikadeller og salat.

 

Alle møder kl 14.00

 

Irene, Gitte og Mona laver frikadeller. Kjeld laver salat.

 

Karin og Irene laver kartoffelsalat.

 

Køb af is og drikkevarer Karin

 

Kim og Kent sætter tønder op lørdag over middag

 

 

 

5. Planlægning af generalforsamling.

 

1. Annoncering.

 

Flyer.

 

2. Dirigent.

 

Vælges ved generalforsamlingen.

 

3. Bestyrelsen forslag til behandling – arbejdsplan og budget gældende frem til næste generalforsamling.

 

Kjeld forslag til arbejdsplan sendes til bestyrelsen.

 

Irene og Karin laver et budget for 2015.

 

4. Valg (Karin genopstiller, Kim og Irene ønsker ikke genvalg – forslag til kandidater til bestyrelsen?).

 

Kjeld tager kontakt til et par stykker fra byen og høre om de har lyst til at være med i bestyrelsen i beboerforeningen.

 

 

 

Gitte bager kage til generalforsamlingen.

 

Bankospil 1 ark for 20 kr.

 

 

 

6. Net- og bogcafe.

 

1. Net forbindelsen er på plads.

 

TDC net oprettet.

 

2. Anskaffelse af udstyr.

 

Et styk pc og printer. Irene undersøger hvad Janich tager for en printer. Irene og Karin undersøger hvad en 17-19 tommer pc koster i El-giganten.

 

3. Betjening af caféen – vagtplan.

 

Kjeld og Karin.

 

4. Andet?

 

Opstart for Netcafe mandag 9. marts 2015 kl. 14.00. Derefter hver mandag

 

 

 

7. Fibernet i Grænge.

 

Niels Sørensen har forespurgt, om beboerforeningen vil deltage i arbejdet med at få etableret fibernet i Grænge. Der er aftal et orienteringsmøde i beboerhuset 26. februar 2015 kl 19.00.

 

           Taget til efterretning

 

 

 

8. Ekstranummer af beboerbladet først i februar.

 

 1. Karneval. Bestyrelsen

 2. Generalforsamling. Bestyrelsen

 3. Møde om fibernet. Bestyrelsen, Niels Sørensen og Fibia

 4. Rejseaften 10. marts. Birgit og Ole Bjerre.

 5. Net og bog cafe.

   

  9. Eventuelt.

   

  66 personer har betalt kontingent pr. 2. februar 2015.

   

  Kjeld orienteret om den stiftende generalforsamling i Toreby og beboerforeningen bliver medlem ved at betale 200 kr.

   

  Efterlysning af sange ved arrangementer i huset.

   

  Næste møde 2. marts kl 18.30 kort møde vedrørende budget

  Generalforsamling 3. marts 2015 kl. 19.00.

   

   

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.