Referat fra bestyrelsesmødet 5. januar 2015

Referatet fra bestyrelsesmødet 5. januar 2015 er nu lagt ind på hjemmesiden.

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET MANDAG DEN 5. JANUAR

 

KLOKKEN 17.30 TIL 21.00

 

Mødedeltagere: Karin Rasmussen, Irene Andersen, Gitte Jeppesen, Mona Holse, Kent Mussegaard, Kim Jørgensen og Kjeld Larsen.

 

 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet 24. november.

 

Referat godkendt med tilføjelse af udlejning af huset.

 

 

 

2. Indkommet post.

 

Ingen indkommende post.

 

 

 

3. Budgetkontrol for perioden 15. sept. – 5. jan.

 

Bank: 58.710,49 kr.

 

Kasse: 0.00 kr.

 

Flex: 105.515,01 kr.

 

MasterCard: 3846,53 kr.

 

Regnskabet bliver sendt til revisorer.

 

 

 

4. Planlægning af karneval 21. februar.

 

 • Programpunkter for dagen. Start kl. 16.00 med tøndeslagning for børn og voksne. Underspisning skal der være præmieoverraskelse, bedste udklædning for voksne og barn. Kattekonge og Dronning både børn og voksne. Alle stemmer på den som de synes er bedst udklædt

 • Spisning. Kold kartoffelsalat, og frikadeller, salat. Is til dessert, samt kaffe.

 • Indkøb – tønder, op pyntning, drikkevarer m.v. Bestyrelsen. Aftales til møde den 2. februar 2015

 • Deltagerpris. Voksne 50,- kr. børn mellem 3-14 år.  25,- kr.

 • Annoncering: Flyers uddeles til alle hvor vi annoncere med generalforsamlingen.

 • Tilmelding: Sidste tilmelding 13. februar 2015.

   

  5. Etablering af net- og bogcafé.

  Guldborgsund kommune har bevilliget 5.000 kr. til formålet.

 

 • Yderligere finansiering!?

 • Indkøb af udstyr. Irene kontakter TDC for at finde ud af hvad det vil koste os om året at have internet i huset.

 • Åbningstider og bemanding.

 • Samarbejde med andre foreninger???

 • Andet. Til næste møde tages det op om vi skal have internet.

   

   

   

  6. Familieplads.

  Positive tilbagemeldinger fra Guldborgsund kommune (indkalder til møde i januar) – og også tilbagemelding fra Friluftsrådet. Det foreslås, at vi nedsætter en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med sagen.

  Kjeld vil blive indkaldt til møde på kommunen.

  Kjeld vil snakke med Mogens, Niels og Hans Malmskov.

   

   

  7. Planlægning af generalforsamling.

 

 • Indkaldelse af annoncering. Flyers

 • Valg – genopstilling???

 • På valg:

  • Kim – modtager ikke genvalg

  • Karin – modtager genvalg

  • Irene – Modtager ikke genvalg

 • Program for aftenen – ud over generalforsamlingen???  Bankospil med 10 gevinster eller hvad Mona kan skaffe. 3 plader 10,- kr.

   

  8. Nyt fra udvalgene.

   

 

 • Vedligeholdelse af bygninger. Besluttet at få repareret tag og mur. Claus tømre og murer Vagn Hansen.

 • Bankospil. Gitte hjælper til torsdag den 08.01.15 med kontingent

 • Loppemarked. Det vælter ind med lopper.

 • Inventar og forbrugsartikler. Lav en liste over hvad der er i rummet til køkkenet.

 • Udlejning. Ved aften arrangement på hverdage betales 300.- kr., ved arrangement en hel hverdag 24 timer 500,- kr.  Ved udlejning en lørdag betales 1000.- kr. Weekend 48 timer 1500,- kr. henvisning til hjemmeside.

 • Hjemmesiden. Vi bliver klogere på systemet.

   

  9. Eventuelt.

 

 • Indkaldt til stiftende generalforsamling i Toreby den 26. januar 2015.Kjeld og Karin deltager.

 • Blomster til 2 nye beboere.

   

  Næste møde 2. februar 2015 kl. 18.30

  KAGE MONA

   

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.